Śledź nas na portalach społecznościowych
Pobierz nasze aplikacje

Klasztor w Pożajściu

Architektura

Zespół kościelno-klasztorny w Pożajściu jest jednym z najznakomitszych przykładów późnego baroku w Europie Północno-Wschodniej. Zespół klasztorny, zlokalizowany na obrzeżach Kowna, wówczas w oddalonym lesie, został ufundowany przez kanclerza wielkiego litewskiego Krzysztofa Zygmunta Paca dla zakonu kamedułów. Zespół zaprojektował włoski architekt Giovanni Battista Frediani. Zdobią go dekoracje wykonane przez rzeźbiarzy z Lombardii i cykl malowideł, które wykonał Michelangelo Palloni.