Śledź nas na portalach społecznościowych
Pobierz nasze aplikacje

Góra zamkowa w Birsztanach

Wzgórze

Góra zamkowa w Birsztanach (Góra Witolda) jest jednym z najsłynniejszych i najwyższych grodzisk na Litwie. Stał tutaj kiedyś drewniany zamek broniący Księstwa Trockiego przez najazdami Krzyżaków. Pierwsza wzmianka o zamku w źródłach pisanych pochodzi z 1382 r., choć jego historia jest znacznie dłuższa. Znaleziska archeologiczne świadczą o tym, że ludzie mieszkali tutaj już ok. połowy I tys. – pocz. XV w.