Śledź nas na portalach społecznościowych
Pobierz nasze aplikacje

Góra zamkowa w Mereczu

Wzgórze

Góra zamkowa w Mereczu. Na górze zamkowej w Mereczu znajdował się jeden z najważniejszych zamków w całym Wielkim Księstwie Litewskim. Zamek wzniesiono na wysokiej (od strony południowej i wschodniej wynoszącej około 30 m) górze o stromych zboczach. Zamek wybudowano najprawdopodobniej w drugiej połowie XIII w., zaś w XIV w. – na początku XV w. zamek ten był najważniejszym ośrodkiem wojskowo-strategicznym w Poniemuniu podczas walk z Krzyżakami.