Śledź nas na portalach społecznościowych
Pobierz nasze aplikacje

Muzeum Rybołówstwa

Muzea

Muzeum Rybołówstwa Jeziornego eksponuje kolekcję wypchanych zwierząt i skór. Jest to ekspozycja trofeów upolowanych przez Antanasa Truskauskasa na pięciu kontynentach naszej planety. 120 wypchanych zwierząt i ptaków – jest to jedynie trzecia część prywatnej kolekcji, którą myśliwy przekazał dla muzeum. Wszystkie te zwierzęta i ptaki Litwin upolował sam. Posiadana przez niego kolekcja upolowanych wypchanych zwierząt i ptaków jest największa na Litwie.

Kontakty

Muziejaus g. 7, Mindūnų k 33202