Śledź nas na portalach społecznościowych
Pobierz nasze aplikacje

Nabrzeże Niemna w Birsztanach

Natuur

Nabrzeże Niemna w Birsztanach. W latach 60. XX wieku nabrzeże umocniono w celu niedopuszczenia do zalania miasta wodami powodziowymi. Z biegiem czasu nabrzeże stało się główną promenadą w mieście. 2-kilometrowa ścieżka rowerowa wiodąca wzdłuż Niemna łączy Górę Witolda z głównym parkiem miejskim.