Śledź nas na portalach społecznościowych
Pobierz nasze gadżety

Kościół św. Jozafata w Połuszach

Architektura

Drewniany kościół budowano w Połuszach w latach 1747–1757. Fundatorem kościoła był ksiądz Józef Stocki-Bazilewski. Kościół wzniesiono na prywatnych włościach księdza, które odziedziczył on po rodzicach. Legenda głosi, że podczas budowy kościoła korzystano jedynie z siekiery. Kościół posiada kształty charakterystyczne dla architektury ludowej, jest zbudowany na planie prostokąta, występuje w układzie halowym, ma dwie wieżyczki, trójścienną absydę.