Śledź nas na portalach społecznościowych
Pobierz nasze aplikacje

Zamek Giełgudów

Architektura

Zamek Giełgudów. Początkowo zamek nosił nazwę "poniemuński", bowiem zbudowano go w miejscu dawnego pałacu poniemuńskiego. Po tym, gdy przeszedł w ręce Giełgudów, zaczęto go nazywać zamkiem Giełgudów. Po zmianie właścicieli, którą przyniosło powstanie listopadowe, twierdzę zaczęto nazywać po prostu "zamkiem". Na pocz. XX w. nieopodal założono wieś Vytėnai, od tego czasu zamek zaczęto nazywać zamkiem w Vytėnai. Obecnie zamkowi znów przywrócono pierwotną nazwę.

Kontakty

Panemūnės Pilis I, 74464