Śledź nas na portalach społecznościowych
Pobierz nasze aplikacje

REGION DOLNEGO BIEGU NIEMNA (Kowno - Preny - Birsztany - Rumszyszki - Kowno)

160 km
13 h.
10 obj.
Asfalt: 1%
Droga żwirowa: 1%
Leśna droga: 1%
Pojedynczy utwór: 1%

W centrum tej blisko 250-kilometrowej podróży, którą odbędziemy najprawdopodobniej w ciągu tygodnia – znajduje się litewska oaza odpoczynku i spokoju – Birsztany. Podróże po malowniczych urwiskach nad Niemnem dostarczą Państwu wiedzy na temat dawnych szlaków handlowych Hanzy. Podroż przewiduje zwiedzanie najpiękniejszego klasztoru na Litwie, a także Muzeum w Rumszyszkach poświęconego dawnemu życiu codziennemu litewskiej wsi. Po dotarciu do Birsztan będą Państwo mogli nie tylko cieszyć się przyrodą, spokojem i relaksem, ale również poznać prawdziwie ujmującą i barwną historię tego miasta.

Przebieg trasy

1. Droga hanzeatycka
Historia
Udać się!
Czas trwania wizyty: 1 h.
Do innego obiektu :
1.5 h.
3 m
2. Klasztor w Pożajściu
Architektura
Udać się!
Czas trwania wizyty: 1 h.

Zespół kościelno-klasztorny w Pożajściu jest jednym z najznakomitszych przykładów późnego baroku w Europie Północno-Wschodniej. Zespół klasztorny, zlokalizowany na obrzeżach Kowna, wówczas w oddalonym lesie, został ufundowany przez kanclerza wielkiego litewskiego Krzysztofa Zygmunta Paca dla zakonu kamedułów. Zespół zaprojektował włoski architekt Giovanni Battista Frediani. Zdobią go dekoracje wykonane przez rzeźbiarzy z Lombardii i cykl malowideł, które wykonał Michelangelo Palloni.

Do innego obiektu :
1.5 h.
3 m
3. Dolina Kadagiai
Natuur
Udać się!
Czas trwania wizyty: 1 h.

Dolina Kadagiai. W 1958 r., po tym, gdy podjęto decyzję o zatamowaniu Niemna, postanowiono zazielenić jego zbocza chroniąc je tym samym od erozji wodnej. Na wierzchu Doliny Kadagiai, na brzegu urwiska, urządzoną poznawczą ścieżkę rowerową, z której można podziwiać monumentalną panoramę Niemna.

Do innego obiektu :
1.5 h.
3 m
4. Ścieżki rowerowe w Birsztanach: Park Witolda – las Žvėrinčius
Natuur
Udać się!
Czas trwania wizyty: 1 h.

Ścieżki rowerowe w Birsztanach. Zwiedzanie Birsztan na rowerze, jadąc zadbanymi ścieżkami rowerowymi biegnącymi wzdłuż malowniczego Niemna aż do starego lasu Žvėrinčius, jest łatwiejszym sposobem na ekplorację.

Do innego obiektu :
1.5 h.
3 m
5. Park Miejski w Birsztanach
Natuur
Udać się!
Czas trwania wizyty: 1 h.

Park Miejski w Birsztanach założono na powierzchni 25 ha, przy tym w tym celu nie wycięto ani jednego drzewa. Park jest ulubionym miejscem osób uprawiających sport, a także miłośników ciszy i spokoju.

Do innego obiektu :
1.5 h.
3 m
6. Zakład odparowywania wody mineralnej w Birsztanach
Architektura
Udać się!
Czas trwania wizyty: 1 h.

Park miejski i zakład odparowywania wody mineralnej. "Druskupis" – to jedyny na Litwie zakład odparowywania wody mineralnej. W tym miejscu można wdychać wyjątkowo zdrowe powietrze z "efektem morskim".

Do innego obiektu :
1.5 h.
3 m
7. Nabrzeże Niemna w Birsztanach
Natuur
Udać się!
Czas trwania wizyty: 1 h.

Nabrzeże Niemna w Birsztanach. W latach 60. XX wieku nabrzeże umocniono w celu niedopuszczenia do zalania miasta wodami powodziowymi. Z biegiem czasu nabrzeże stało się główną promenadą w mieście. 2-kilometrowa ścieżka rowerowa wiodąca wzdłuż Niemna łączy Górę Witolda z głównym parkiem miejskim.

Do innego obiektu :
1.5 h.
3 m
8. Góra zamkowa w Birsztanach
Wzgórze
Udać się!
Czas trwania wizyty: 1 h.

Góra zamkowa w Birsztanach (Góra Witolda) jest jednym z najsłynniejszych i najwyższych grodzisk na Litwie. Stał tutaj kiedyś drewniany zamek broniący Księstwa Trockiego przez najazdami Krzyżaków. Pierwsza wzmianka o zamku w źródłach pisanych pochodzi z 1382 r., choć jego historia jest znacznie dłuższa. Znaleziska archeologiczne świadczą o tym, że ludzie mieszkali tutaj już ok. połowy I tys. – pocz. XV w.

Do innego obiektu :
1.5 h.
3 m
9. Urwisko w Balwierzyszkach
Natuur
Udać się!
Czas trwania wizyty: 1 h.

Urwisko w Balwierzyszkach. Wysokość urwiska – około 40 m, wysokość bezwzględna wierzchu – około 87 m, nachylenie zboczy – około 50 stopni, aczkolwiek są miejsca, gdzie są one nawet pionowe. Długość wzdłuż Niemna wynosi około 1,7 km. Z urwiska można oglądać malownicze zakole Niemna i jego dolinę z łąkami i borami.

Do innego obiektu :
1.5 h.
3 m
10. Muzeum Etnograficzne w Rumszyszkach
Udać się!
Czas trwania wizyty: 1 h.

Muzeum Etnograficzne w Rumszyszkach jest jednym z największych muzeów pod względem zajmowanej powierzchni (195 ha) i liczby stałych eksponatów pod otwartym niebem w Europie. Jest to jedyne na Litwie muzeum etnograficzne, będące swoistą miniaturą wszystkich regionów etnograficznych na Litwie i samego miasteczka.

Do innego obiektu :
1.5 h.
3 m
Gratulacje, widziałeś wszystkie obiekty trasy