Śledź nas na portalach społecznościowych
Pobierz nasze aplikacje

Zamek w Raudaniu

Architektura

Zamek w Raudaniu. Pierwsze zamki na brzegu Niemna zaczęto wznosić jeszcze około 1300 r. Stanowiły wówczas punkty obronne w walkach z Krzyżakami. Po Bitwie pod Grunwaldem ich znaczenie znacznie zmalało. Kolejny okres rozkwitu zamków przypada na XVI–XVII w., kiedy to Niemen stał się komunikacyjnym szlakiem handlowym. Zamek w Raudaniu zaliczany jest do tej drugiej grupy reprezentacyjnych zamków Poniemunia.