Śledź nas na portalach społecznościowych
Pobierz nasze aplikacje

REGION DOLNEGO BIEGU NIEMNA (Kowno – Jurbork – Ventė)

230 km
14.5 h.
10 obj.
Asfalt: 1%
Droga żwirowa: 1%
Leśna droga: 1%
Pojedynczy utwór: 1%

Długość szlaku poniemuńskiego, zwanego najpiękniejszym na Litwie, wynosi 300 kilometrów. Nawet nie wysiadając z samochodu będą Państwo mogli podziwiać Niemen, zwany ojcem litewskich rzek, a także otaczającą historię, kulturę i przyrodę. Podróż ta najbardziej przypadnie do gustu miłośnikom historii wojen – mnóstwo tutaj zamków i gór zamkowych pamiętających jeszcze walki z Krzyżakami. Wzdłuż Niemna tworzyły się osady z obiektami kultury – na tej trasie spotkają Państwo wiele pałaców, kościołów i innych obiektów. Na końcu trasy czeka ma Państwo zapierający dech w piersiach widok pomorza i przylądek Ventė – główny szlak migracyjny ptaków.

Przebieg trasy

1. Fort IX w Kownie
Muzea
Udać się!
Czas trwania wizyty: 1 h.

Fort IX w Kownie. W 1890 r. Kowno otaczało osiem fortów i dziewięć baterii artyleryjskich. Od 1924 r. fort służył za miejski obóz pracy. W okresie okupacji nazistowskiej fort był miejscem miejscowej zagłady ludności.

Do innego obiektu :
1.5 h.
3 m
2. Zamek w Kownie
Architektura
Udać się!
Czas trwania wizyty: 1 h.

Zamek w Kownie - jest to pierwszy murowany zamek wybudowany w Kownie w XIV w. i zarazem najstarszy murowany zamek na Litwie. Legenda głosi, że gospodyni zamku królowa Bona Sforza miała wojsko, które zapadło się pod ziemię i od tego czasu królowa czeka na okazję, by przyjść z odsieczą miastu, gdy będzie ono w potrzebie.

Do innego obiektu :
1.5 h.
3 m
3. Zamek w Czerwonym Dworze
Estates
Udać się!
Czas trwania wizyty: 1 h.

Zamek w Czerwonym Dworze. Podobno sama Barbara Radziwiłłówna zarządziła budowę zamku. W roku 1819 zamek nabyli Tyszkiewiczowie. Ród dokonał renowacji zamku, wzniósł kolejne budynki – wybudował oranżerię, spichlerze, stajnie, założył park.

Do innego obiektu :
1.5 h.
3 m
4. Grodzisko Średniki (Seredžius)
Wzgórze
Udać się!
Czas trwania wizyty: 1 h.

Grodzisko Średniki (Seredžius) znajduje się na cyplu górnej terasy Niemna ukształtowanym przez rzeczułkę Pieštvė. W latach 1293 – 1363 na górze zamkowej stał zamek Pieštvė.

Do innego obiektu :
1.5 h.
3 m
5. Kościół i góra zamkowa w Wielonie (Veliuona)
Kościoły
Udać się!
Czas trwania wizyty: 1 h.

Kościół i góra zamkowa w Wielonie (Veliuona). Góry zamkowe w Wielonie – to zespół grodzisk i fortyfikacji na zboczu w dolinie Niemna. Góra ta jest niekiedy nazywana również Grobem Giedymina, Górą Zamkową Giedymina lub Górą Zamkową Spokoju. W zamku, wybudowanym w 1411 r., zawarto pokój mełneński.

Do innego obiektu :
1.5 h.
3 m
6. Zamek w Raudaniu
Architektura
Udać się!
Czas trwania wizyty: 1 h.

Zamek w Raudaniu. Pierwsze zamki na brzegu Niemna zaczęto wznosić jeszcze około 1300 r. Stanowiły wówczas punkty obronne w walkach z Krzyżakami. Po Bitwie pod Grunwaldem ich znaczenie znacznie zmalało. Kolejny okres rozkwitu zamków przypada na XVI–XVII w., kiedy to Niemen stał się komunikacyjnym szlakiem handlowym. Zamek w Raudaniu zaliczany jest do tej drugiej grupy reprezentacyjnych zamków Poniemunia.

Do innego obiektu :
1.5 h.
3 m
7. Zamek Giełgudów
Architektura
Udać się!
Czas trwania wizyty: 1 h.

Zamek Giełgudów. Początkowo zamek nosił nazwę "poniemuński", bowiem zbudowano go w miejscu dawnego pałacu poniemuńskiego. Po tym, gdy przeszedł w ręce Giełgudów, zaczęto go nazywać zamkiem Giełgudów. Po zmianie właścicieli, którą przyniosło powstanie listopadowe, twierdzę zaczęto nazywać po prostu "zamkiem". Na pocz. XX w. nieopodal założono wieś Vytėnai, od tego czasu zamek zaczęto nazywać zamkiem w Vytėnai. Obecnie zamkowi znów przywrócono pierwotną nazwę.

Do innego obiektu :
1.5 h.
3 m
8. Bitėnai
Historia
Udać się!
Czas trwania wizyty: 1 h.
Do innego obiektu :
1.5 h.
3 m
9. Mount Rambyn
Wzgórze
Udać się!
Czas trwania wizyty: 1 h.
Do innego obiektu :
1.5 h.
3 m
10. Przylądek Ventė
Natuur
Udać się!
Czas trwania wizyty: 1 h.

Przylądek Ventė – to półwysep nad bałtyckim Zalewem Kurońskim, w pobliżu ujścia Niemna do Zalewu Kurońskiego, znajduje się na południe od wsi Ventė. Najbardziej znany z uwagi na działającą tutaj stację obrączkowania ptaków. W tym miejscu można z bliska przyjrzeć się migracji ptaków.

Do innego obiektu :
1.5 h.
3 m
Gratulacje, widziałeś wszystkie obiekty trasy